Vestiblo  Manifesto de ERBEFOLE Personaj paghoj Estetiko Verkoj : klaku sur "Archives" aù "Florilège" Dialogoj Aktualaj intervenoj

français  Esperanto  english  deutsch  español 

Manifesto de ERBEFOLE

 

ksperimentadismo

eapero

arokeco

fervesko

ekundeco

ekumeno

ogilo

terne tiel plu...

 

 

Konfidenco pri ERBEFOLE


     ERBEFOLE naski
ĝis ses jaroj antaŭ ricevi sian nomon. ERBEFOLE ne kapablis baptiĝi, necerta pri sia ekzisto, dubema pri sia enhavo. La koncepto ekzistis antaŭ la nomo. De fekundaj hezitoj ĝis pensaj kaj amikecaj demandadoj...ekzistas la distanco de niaj reciprokaj aŭ komunaj genezoj.
Se ERBEFOLE manifesti
ĝas kiel komponaĵo de kelkaj el niaj nomoj, neniel temas pri nevivpovanta hibrido. La renkontoj inter la karakteroj, kiuj naskis ERBEFOLE-on estas antaŭ ĉio kuniĝo.
Unui
ĝo de kreantoj serĉantaj ilian vojon, arigantaj iliajn pridemandadojn kaj finfine kune laborantaj.
ERBEFOLE ne estas nur unu viza
ĝo, ERBEFOLE prezentas artan kalejdoskopon kaj tamen koheran. Diverseco ene de l'unueco. Pripensoj starigantaj unu solan, pli vastan. Koheremo kapabla je plurismo. Eksperimentoj pruntprenantaj la materialojn el antagonistaj artoj kaj ilin rekunigantaj meze de la omnia opera.
ERBEFOLE vivas tra nia reciproka dankemo, nia varia sed tamen frata verkaro.

 Kontakti ERBEFOLE